Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.09.2018 Uchwała Nr XXXIII/294/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Fabianki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 20.09.2018 Uchwała Nr XXXIII/293/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Fabianki za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 15.05.2018 Uchwała Nr XXXII/292/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych Szczegóły
Akty prawne 15.05.2018 Uchwała Nr XXXII/290/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/255/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Fabianki na lata 2017-2032” Szczegóły
Akty prawne 15.05.2018 Uchwała Nr XXXII/289/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
Akty prawne 15.05.2018 Uchwała Nr XXXII/288/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia Zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 15.05.2018 Uchwała Nr XXXII/287/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fabianki na lata 2018 – 2022 Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 Uchwała Nr XXXI/286/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Fabianki na dofinansowanie kosztów budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody oraz sposobu jej rozliczania Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 Uchwała Nr XXXI/285/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 Uchwała Nr XXXI/284/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 Uchwała Nr XXXI/283/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny” Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 Uchwała Nr XXXI/282/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Fabianki na lata 2018-2021 z perspektywy do roku 2025″ Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 Uchwała Nr XXXI/281/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 Uchwała Nr XXXI/280/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Fabianki w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 Uchwała Nr XXXI/279/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2018 r. Szczegóły