Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.10.2017 Uchwała Nr XXVII/232/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza III Wielkiego w Szpetalu Górnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza III Wielkiego w Szpetalu Górnym Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 Uchwała Nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Pietrkiewicza w Fabiankach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Fabiankach im. Jerzego Pietrkiewicza Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 Uchwała Nr XXVII/230/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia: ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny – II” Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 Uchwała Nr XXVII/229/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 Uchwała Nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 Uchwała Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 Uchwała Nr XXVII/226/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 Uchwała Nr XXVII/225/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Skórzno, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 Uchwała Nr XXVII/224/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmica Duża, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 Uchwała Nr XXVII/223/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmica Duża, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 Uchwała Nr XXVII/222/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmica Duża, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 Uchwała Nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, „Deklaracja na podatek od nieruchomości”, „Informacja w sprawie podatku rolnego”, „Deklaracja na podatek rolny”, „Informacja w sprawie podatku leśnego”, „Deklaracja na podatek leśny” Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 Uchwała Nr XXVII/220/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Fabianki za pomocą innego instrumentu płatniczego Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 Uchwała Nr XXVII/219/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2017-2037 Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 Uchwała nr XXVII/218/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok Szczegóły