Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.07.2017 Uchwała Nr XXVI/217/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki” Szczegóły
Akty prawne 11.07.2017 Uchwała Nr XXVI/216/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 11.07.2017 Uchwała Nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 11.07.2017 Uchwała Nr XXVI/214/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie Szczegóły
Akty prawne 11.07.2017 Uchwała Nr XXVI/213/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny” Szczegóły
Akty prawne 11.07.2017 Uchwała Nr XXVI/212/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Fabianki na lata 2017- 2021” Szczegóły
Akty prawne 11.07.2017 Uchwała Nr XXVI/211/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 11.07.2017 Uchwała Nr XXVI/210/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Fabianki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 11.07.2017 Uchwała Nr XXVI/209/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Fabianki za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 Uchwała Nr XXV/208/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 Uchwała Nr XXV/207/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 09.05.2017 Uchwała Nr XXIV/206/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 Uchwała Nr XXIII/205/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Szpetalu Górnym, gmina Fabianki” Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 Uchwała Nr XXIII/204/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 Uchwała Nr XXIII/203/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Fabianki Szczegóły