Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.04.2017 Uchwała Nr XXIII/202/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/118/2016 z dnia 8 września 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 Uchwała Nr XXIII/201/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 polegającej na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny” w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 Uchwała Nr XXIII/200/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń użytkowych Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 Uchwała Nr XXIII/199/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Skórzno, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 Uchwała Nr XXIII/198/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Fabianki dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 Uchwała Nr XXIII/197/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXII/196/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXII/195/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku 2017 Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXII/194/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 13.02.2017 Uchwała Nr XXI/193/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Fabianki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów Szczegóły
Akty prawne 13.02.2017 Uchwała Nr XXI/192/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 13.02.2017 Uchwała Nr XXI/191/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” Szczegóły
Akty prawne 13.02.2017 Uchwała Nr XXI/190/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Fabianki na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 13.02.2017 Uchwała Nr XXI/189/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 13.02.2017 Uchwała Nr XXI/188/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok Szczegóły