Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.07.2020 Uchwała Nr XI/123/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 17.07.2020 Uchwała Nr XI/122/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 31 maja 2020r. w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Akty prawne 17.07.2020 Uchwała Nr XI/121/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 2 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Akty prawne 17.07.2020 Uchwała Nr XI/120/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Fabianki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 17.07.2020 Uchwała Nr XI/119/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Fabianki za 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 17.07.2020 Uchwała Nr XI/118/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Fabianki wotum zaufania Szczegóły
Akty prawne 29.05.2020 Uchwała Nr X/117/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Fabianki, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 29.05.2020 Uchwała Nr X/116/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Fabianki biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym Szczegóły
Akty prawne 29.05.2020 Uchwała Nr X/115/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Fabianki Szczegóły
Akty prawne 29.05.2020 Uchwała Nr X/114/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 22 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi Szczegóły
Akty prawne 29.05.2020 Uchwała Nr X/113/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie Szczegóły
Akty prawne 29.05.2020 Uchwała Nr X/112/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2020-2032 Szczegóły
Akty prawne 29.05.2020 Uchwała Nr X/111/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 10.03.2020 Uchwała Nr IX/110/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Fabianki na 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 10.03.2020 Uchwała Nr IX/109/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok Szczegóły