Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.01.2017 Uchwała Nr XX/172/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w Nowym Witoszynie Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 Uchwała Nr XX/171/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w Nowym Witoszynie Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 Uchwała Nr XX/170/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Włocławskiemu przy wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 Uchwała Nr XX/169/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 Uchwała Nr XX/168/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 Uchwała Nr XX/167/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 Uchwała Nr XX/166/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 Uchwała Nr XX/165/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 Uchwała Nr XX/164/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 Uchwała Nr XX/161/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku 2017 Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 Uchwała Nr XX/160/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 Uchwała Nr XX/159/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2017-2037 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała Nr XX/158/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017 Szczegóły