Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.11.2016 Uchwała Nr XIX/142/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Fabianki z Gminą Bobrowniki przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 92 i nr 209 – część działki Nr 15 i część działki Nr 186 położonej we wsi Rachcin” oraz udzielenia Gminie Bobrowniki wsparcia finansowego Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 Uchwała Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb pobierania opłat za korzystanie z tych usług Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 Uchwała Nr XIX/140/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, „Deklaracja na podatek od nieruchomości”, „Informacja w sprawie podatku rolnego”, „Deklaracja na podatek rolny”, „Informacja w sprawie podatku leśnego”, „Deklaracja na podatek leśny” Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 Uchwała Nr XIX/139/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 Uchwała Nr XIX/138/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 Uchwała Nr XIX/137/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 Uchwała Nr XIX/136/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 07.11.2016 Uchwała Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Fabianki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów Szczegóły
Akty prawne 07.11.2016 Uchwała Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Fabianki zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg na terenie Gminy Fabianki w sezonie zimowym 2016 / 2017 Szczegóły
Akty prawne 07.11.2016 Uchwała Nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 104/3 o powierzchni 801 m², położonej w miejscowości Wilczeniec Fabiański Szczegóły
Akty prawne 07.11.2016 Uchwała Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Fabianki Szczegóły
Akty prawne 07.11.2016 Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 Uchwała Nr XVII/130/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójt Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 104/3 o powierzchni 801 m2, położonej w miejscowości Wilczeniec Fabiański Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łęg Witoszyn Szczegóły