Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.09.2016 Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Chełmicy Dużej Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Chełmicy Małej Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 Uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Chełmicy Dużej Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 Uchwała Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Starym Witoszynie Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 Uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 Uchwała Nr XVII/122/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Fabianki do realizacji wspólnie z Gminą Lipno zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Chlebowo-Chodorążek nr 170513C dz. nr 279/2 Etap I” oraz udzielenia Gminie Lipno wsparcia finansowego Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 Uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Fabianki do realizacji wspólnie z Gminą Lipno zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża” Szczegóły
Akty prawne 19.09.2016 Uchwała Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Fabianki do realizacji wspólnie z Gminą Bobrowniki zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża” Szczegóły
Akty prawne 19.09.2016 Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Fabianki do realizacji wspólnie z Powiatem Włocławskim zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny – Kulin (ul. Dobrzyńska)” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu wsparcia finansowego Szczegóły
Akty prawne 19.09.2016 Uchwała Nr XVII/118/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Fabianki w roku 2016 Szczegóły
Akty prawne 19.09.2016 Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2033 Szczegóły
Akty prawne 19.09.2016 Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 Uchwała nr XVI/115/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwalę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Fabiankach z/s w Chełmicy-Cukrowni i nadania mu statutu Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 Uchwała nr XVI/114/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 Uchwała nr XVI/113/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Włocławskiemu przy wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych Szczegóły