Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.03.2020 Uchwała Nr IX/108/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała Nr IX/107/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała Nr IX/106/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Fabianki biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała Nr IX/105/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała Nr IX/104/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Zespół Oświaty w Fabiankach Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała Nr IX/103/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Fabianki w roku szkolnym 2019/2020 Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała Nr IX/102/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Fabianki z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Fabianki w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała Nr IX/101/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała Nr IX/100/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała Nr IX/99/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała Nr IX/98/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratury Rejonowej we Włocławku na uchwałę Rady Gminy Fabianki Nr XXIX/257/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała Nr IX/97/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie Szczegóły
Akty prawne 31.12.2019 Uchwała Nr VIII/96/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia uznania dla Pani Olgi Tokarczuk w związku z wyróżnieniem jej Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury Szczegóły
Akty prawne 31.12.2019 Uchwała Nr VIII/95/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szczegóły
Akty prawne 31.12.2019 Uchwała Nr VIII/94/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla zakładu budżetowego Szczegóły