Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.10.2019 Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia na ławnika sądowego Sądu Rejonowego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 01.10.2019 Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Osiek, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 01.10.2019 Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/149/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 01.10.2019 Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Szczegóły
Akty prawne 01.10.2019 Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Nasiegniewie Szczegóły
Akty prawne 01.10.2019 Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Fabianki do organu regulującego Szczegóły
Akty prawne 01.10.2019 Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2019-2030 Szczegóły
Akty prawne 01.10.2019 Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 01.10.2019 Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 16.07.2019 Uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych Szczegóły
Akty prawne 16.07.2019 Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny Szczegóły
Akty prawne 16.07.2019 Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fabianki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 16.07.2019 Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Szczegóły
Akty prawne 16.07.2019 Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich w kościele pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej Szczegóły
Akty prawne 16.07.2019 Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2019-2030 Szczegóły