Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 22.01.2019 Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 22.01.2019 Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 22.01.2019 Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 22.01.2019 Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2019-2038 Szczegóły
Akty prawne 22.01.2019 Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 16.01.2019 Uchwała Nr I/10/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego, którego właścicielem jest Gmina Fabianki oraz warunków i zasad korzystania z przystanku Szczegóły
Akty prawne 16.01.2019 Uchwała Nr I/9/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Fabianki zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2018/2019 Szczegóły
Akty prawne 16.01.2019 Uchwała Nr I/8/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2018-2038 Szczegóły
Akty prawne 16.01.2019 Uchwała Nr I/7/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 16.01.2019 Uchwała Nr I/6/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Szczegóły
Akty prawne 16.01.2019 Uchwała Nr I/5/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Akty prawne 16.01.2019 Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Fabianki Szczegóły