Wybory samorządowe 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.09.2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Fabiankach z dnia 18 września 2018 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 HARMONOGRAM dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Fabiankach w sprawie wyboru przewodniczącego komisji, zastępcy przewodniczącego oraz Pełnomocnika do spraw informatyki Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Postanowienia Komisarza Wyborczego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie publicznego losowania, w celu ustalenia tych składów Szczegóły
Artykuł 03.09.2018 Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 03.09.2018 Komunikat Komisarzy Wyborczych dotyczący zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Fabiankach w wyborach do Rady Gminy Fabianki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Komunikaty Komisarza Wyborczego we Włocławku dotyczące składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji i liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego we Włocławku I Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Informacje dotyczące tworzenia komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Informacje Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów samorządowych 2018 Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szczegóły