Zamówienia publiczne

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 27.08.2020 Zakup i dostawa poleasingowych komputerów przenośnych na potrzeby szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Fabianki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektów grantowych pn. Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki, w tym z punktu selektywnej zbiórki odpadów Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.05.2020 Zapytanie ofertowe na Bankową obsługę budżetu Gminy Fabianki, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Fabiankach. Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.05.2020 Dostawa oleju opałowego do kotłowni UG Fabianki i SP Cyprianka, zakup etyliny, oleju napędowego dla Urzędu Gminy Fabianki, OSP, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Fabiankach, Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportu oraz Gminnego Zespołu Oświaty i Szkół z terenu gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.04.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki, w tym z punktu selektywnej zbiórki odpadów Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.04.2020 Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.01.2020 Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki – II edycja Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Plan zamówień dla Gminy Fabianki i Jednostek Organizacyjnych na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki, w tym z punktu selektywnej zbiórki odadów Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.10.2019 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 4.200.000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.10.2019 Przebudowa dróg gminnych w 2019 roku Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.09.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 190209C w miejscowości Chełmica Duża Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.08.2019 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin – III etap Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.07.2019 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Chełmica Mała) Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.05.2019 Dostawa oleju opałowego do kotłowni UG Fabianki i SP Cyprianka, zakup etyliny, oleju napędowego dla Urzędu Gminy Fabianki, OSP, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach, Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportu oraz Gminnego Zespołu Oświaty i Szkół z terenu gminy Fabianki Szczegóły