Zamówienia na usługi społeczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.02.2019 Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr GOPS.241.1.2019 na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania przez neurologopedę Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr GOPS.241.6.2018 na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Fabianki w postaci schroniska dla bezdomnych, noclegowni, ogrzewalni Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr GOPS.241.5.2018 na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Fabianki w postaci: schroniska dla bezdomnych, noclegowni, ogrzewalni. Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr GOPS.241.4.2018 na świadczenie usług przez logopedę i terapeutę zajęciowego – pedagoga na prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr GOPS.241.3.2018 na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 20.06.2018 Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr GOPS.241.2.2018 na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr GOPS.241.1.2018 na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania przez logopedę oraz specjalistę w zakresie rehabilitacji ruchowej Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 Realizacja zajęć szkoleniowych pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli” w projekcie pod nazwą „Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Przygotowanie i dostarczenie (dowóz) w dni nauki szkolnej, w okresach od 8 stycznia 2018 r. do 21 czerwca 2018 r. oraz od 10 września 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. do szkół w gminie Fabianki (tj. Szkoła Podstawowa w Nasiegniewie, Szkoła Podstawowa w Fabiankach i Publiczne Gimnazjum w Fabiankach, Szkoła Podstawowa w Cypriance, Szkoła Podstawowa w Świątkowiźnie, Szkoła Podstawowa w Szpetalu Górnym), gorących posiłków jednodaniowych, dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Realizacja zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych w projekcie pod nazwą „Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Przygotowanie i dostarczenie (dowóz) w dni nauki szkolnej, w okresach od 09 stycznia 2017 r. do 23 czerwca 2017 r. oraz od 11 września 2017 r. do 22 grudnia 2017 r. do szkól w gminie Fabianki (tj. Publiczne Gimnazjum w Nasiegniewie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Nasiegniewie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Fabiankach i Publiczne Gimnazjum w Fabiankach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Cypriance, Publiczna Szkoła Podstawowa w Świątkowiźnie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpetalu Górnym), gorących posiłków jednodaniowych, dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Fabianki Szczegóły