Zarządzenia Kierownika GOPS

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.06.2021 Zarządzenie Nr 4/2021 Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Fabiankach z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowiska ds. rozliczeń Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Zarządzenie Nr 3/2019 Kierownika GOPS z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 Zarządzenie Nr 2/2019 Kierownika GOPS z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Zarządzenie Nr 1/2019 Kierownika GOPS z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie: określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, technik dokumentacji zapisów księgowych, nadrzędnych zasad rachunkowości, zasad wyceny aktywów i pasywów w jednostce, metody ustalania wyniku finansowego, planu kont oraz wykazu zbiorów danych tworzących zbiory rachunkowe na komputerowych nośnikach danych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Zarządzenie Nr 10/2018 Kierownika GOPS z dnia 31 grudnia 2018 r. i Zarządzenie Nr 9/2018 Kierownika GOPS z dnia 12 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Zarządzenie Nr 8/2018 Kierownika GOPS z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Zakładowej Instrukcji Inwentaryzacyjnej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Zarządzenie Nr 7/2018 Kierownika GOPS z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Zarządzenie Nr 6/2018 Kierownika GOPS z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Zarządzenie Nr 5/2018 Kierownika GOPS z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie uzupełnienia o dodatkowe hasła klasyfikacyjne oraz zmianę w jednolitym rzeczowym wykazie akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 12.06.2018 Zarządzenie Nr 4/2018 Kierownika GOPS z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 Zarządzenie Nr 3/2018 Kierownika GOPS z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 Zarządzenie Nr 2/2018 Kierownika GOPS z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, technik dokumentacji zapisów księgowych, nadrzędnych zasad rachunkowości, zasad wyceny aktywów i pasywów w jednostce, metody ustalania wyniku finansowego, planu kont oraz wykazu zbiorów danych tworzących zbiory rachunkowe na komputerowych nośnikach danych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Zarządzenie Nr 1/2018 Kierownika GOPS z dnia 29.01.2018 r. w sprawie ujednolicenia jednolitego rzeczowego wykazu akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata 2016-2017 Szczegóły