Zarządzenia Wójta

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.03.2018 Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 22.03.2018 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 19.03.2018 r w sprawie: powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 16.03.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 750.000 euro – dla zamówienia „Realizacja zajęć szkoleniowych pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli” w projekcie pod nazwą „Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne” Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Fabianki dotyczących projektu zmienionego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 05.03.2018 Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zamówienia: „Wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny” Szczegóły
Artykuł 27.02.2018 Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw weryfikacji wniosków złożonych w 2018 r. na realizację demontażu i/lub transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Fabianki Szczegóły