Zarządzenia Wójta

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.02.2019 Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmian do budżetu 2019 rok Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu 2019 rok Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Fabianki w różnych dyscyplinach sportowych w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zadania: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki. Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 stycznia 2019 r. sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Fabianki w różnych dyscyplinach sportowych w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie aktualizacji rejestru czynności przetwarzania danych osobowych Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącego określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Fabianki w różnych dyscyplinach sportowych w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Zarządzenie Nr 112/2018, Nr 113/2018, Nr 114/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Zarządzenie Nr 111/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Zarządzenie Nr 110/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Szczegóły