Zarządzenia Wójta

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.07.2018 Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2018 z dnia 13.04.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2018″ Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 05.07.2018 Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Witoszyn, jednostka ewidencyjna Fabianki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 6/10, stanowiącej własność Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Fabianki Nr 39/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zamówień: „Dostawa fabrycznie nowego komputera przenośnego z oprogramowaniem i drukarki, dostawa i wdrożenie oprogramowania do ewidencji odpadów w PSZOK” oraz „Wykonanie strony internetowej z zakresu edukacji ekologicznej i promocji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z modułem zbieranie informacji od mieszkańców Gminy na temat funkcjonowania PSZOK” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i doposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim” Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Szczegóły
Artykuł 13.06.2018 Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 7 czerwca 2018 r w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zamówienia: „Wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i doposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim” Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły