Zarządzenia Wójta

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.04.2019 Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za I kwartał 2019 r. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Szpetal Górny Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw weryfikacji wniosków złożonych w 2019 r. na realizację demontażu i/lub transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu realizacji demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Fabianki w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Fabianki Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Artykuł 29.03.2019 Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Bogucin Szczegóły
Artykuł 29.03.2019 Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Nowy Witoszyn Szczegóły
Artykuł 29.03.2019 Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 29.03.2019 Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Szczegóły
Artykuł 28.03.2019 Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku 2019 Szczegóły