Zarządzenia Wójta

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.06.2019 Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nasiegniewie Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cypriance Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej — Wakacje 2019” Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej — Wakacje 2019” Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2018 r. Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów w: Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Cypriance, Szkole Podstawowej w Nasiegniewie i w Szkole Podstawowej w Świątkowiźnie Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia wprowadzającego Politykę Ochrony Danych Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kulin Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Skórzno Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Nasiegniewo Szczegóły