Zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.02.2018 Zawiadomienie Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 lutego 2018 r. dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Zawiadomienie Wójta Gminy Fabianki z dnia 21.11.2017 r. – udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański Szczegóły
Artykuł 20.01.2017 Zawiadomienie Wójta Gminy Fabianki znak: RI.6220.1.7.2016 z dnia 20.01.2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu skupu katalizatorów i sprzedaży metali oraz zbierania i przeładunku złomu na działce nr ew. 36/10 w miejscowości Nowy Witoszyn Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 Zawiadomienie Wójta Gminy Fabianki z dnia 06.10.2016 r. – udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na demontażu istniejących turbin wiatrowych i posadowieniu jednej turbiny wiatrowej na działce nr ew. 267/4 w miejscowości Uniechowo, obręb ew. Nasiegniewo Szczegóły