Dostawa oleju opałowego do kotłowni UG Fabianki i SP Cyprianka, zakup etyliny, oleju napędowego dla Urzędu Gminy Fabianki, OSP, Policji , Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach oraz Gminnego Zespołu Oświaty i Szkół z terenu gminy Fabianki

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Fabianki
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 20.03.2018
  • Data składania ofert 28.03.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 28.03.2018
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki, pokój Nr 23 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED 533946-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian