Ochrona danych osobowych


Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Klauzula nr 1 – przesłanka przepis prawa
Klauzula nr 2 – umowa cywilno-prawna

Pozostałe dokumenty:
* Kontakt z IODpobierz
* Zarządzenie w sprawie rejestru danych osobowychpobierz
* Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danychpobierz
* Zarządzenie w sprawie wyznaczenia IODpobierz

 

Informacje

Rejestr zmian