Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz terminie losowania członków komisji / Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o numerach i granicach obwodów głosowania

* Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. treść obwieszczenia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian