Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej GMINY FABIANKI wraz z jej jednostkami organizacyjnymi

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Fabianki
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 29.11.2018
  • Data składania ofert 07.12.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 07.12.2018
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki, pokój Nr 23 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED 655403-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian