Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki – II edycja

Przetarg nieograniczonego nr RI.271.1.1.2020  na „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki – II edycja”

Załącznik do ogłoszenia zawiera: dokumentację SIWZ, plik JEDZ, identyfikator postępowania, ogłoszenie miniportal, ogłoszenie TED, klucz publiczny

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Fabianki
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z funduszy unijnych
  • Data ogłoszenia 13.01.2020
  • Data składania ofert 20.02.2020
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 20.02.2020
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP na adres skrytki: /UGFabianki/SkrytkaESP
  • Numer UZP/TED 13348-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian