Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna znak: WGK.RG.OŚ.6220.3.2019/2020 z dnia 03.03.2020 r. o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. “Budowa farmy fotowoltaicznej LISEK o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp. na działce nr ew. 253/4 położonej w obrębie ew. Lisek” na środowisko

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian