Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian