Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie linii energetycznej-kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV , wymiana słupa linii 15kV, budowa lini kablowych dwóch złączy kablowo-pomiarowych 0,4kV w działkach nr 28 (droga gminna), nr 8/1, 9/4, 29/17, 29/20 i nr 29/27 w Osieku, gmina Fabianki dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian