Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej Ø63 w drodze nr 82/17 wraz z 3 przyłączami do działek nr 82/19, 82/22 i 82/23 w Bogucinie dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego, Gmina Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian