Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej Ø90 w działce nr 51 (droga gminna) w działce nr 42/39 droga wewnętrzna wraz z 3 przyłączami do działek nr 42/48, 42/47 i 42/46 położonych w Bogucinie, Gmina Fabianki. Włączenie nastąpi w działce nr 108/6. Wodociąg będzie budowany dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian