Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej Ø90 w działkach nr 100/25 i 100/36 pełniących drogi wewnętrzne z przyłączami do działek nr: 100/43, 100/44, 100/46, 100/47 i 100/49 w Szpetalu Górnym przy ul. Zachodniej dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego, Gmina Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian