Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na działce nr 252/5 w Bogucinie, Gmina Fabianki

Przedsięwzięcie polega na budowie składającej się z:

  • wieży wolnostojącej,
  • instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z anten nadawczych i radiolinii,
  • urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży
  • wysokość całkowita konstrukcji: do 56m n.p.t. (wraz z fundamentem wieży oraz odgromnikiem)

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją telekomunikacyjną mającą na celu obsługę sieci telefonii komórkowej Operatora P4.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian