Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Przebudowie linii energetycznej – napowietrznej SN-15kV w miejscowości Chełmica Mała na działkach nr 115/3, 159/2 i 165 (w tym demontaż linii energetycznej istniejącej), obręb Chełmica Mała, Gmina Fabianki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian