Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN -0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi oraz rozdzielnią kablową w obrębie: Szpetal Górny na dz. (dawny nr 493) o numerach: 493/5, 493/6, 493/7, 493/4, 493/3, 493/2, oraz w drogach wewnętrznych: nr 493/1, 485, gmina Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian