Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci wodociągowej PCV Ø 90 w działce jako droga nr 753/6 w Nasiegniewie do granicy z działką nr 753/5 wraz z budową przyłączy do działek nr 753/2, 753/3, 753/4, 753/5, 99/9, 99/8, 99/6, 99/5 dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego położonych w Nasiegniewie, gmina Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian