Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOP.6401.2.98.2019.MK z dnia 31.10.2019 r. o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian