Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia 2 marca 2020 r. znak: KO.411.5.2020 o wydaniu decyzji uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Fabianki w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. “Budowa czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie” i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia

Uwaga:
Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w siedzibie SKO we Włocławku, przy ul. Kilińskiego 2 w godzinach 8-14 w terminie 14 dni od daty ostatniego dnia publicznego ogłoszenia. 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian