Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku znak: KO 411.5.2020 z dnia 16.01.2020 r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania z dnia 16.12.2019 r. p. Macieja Piecucha, reprezentowanego przez pełnomocnika – radcę prawnego Adama Kuźmę, od decyzji znak: RFZ.6220.1.9.2017 wydanej przez Wójta Gminy Fabianki w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. “Budowa czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb we. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie”. Nowy termin załatwienia sprawy: 28.02.2020 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian