Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki informujące o wezwaniu Inwestora – Pana Macieja Piecucha, przez RDOŚ w Bydgoszczy i PPIS we Włocławku, do złożenia wyjaśnień informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem opinii i uzgodnieniem warunków realizacji przedsięwzięcia oraz o przedłużeniu przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu terminu wydania opinii dot. warunków realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.01.2018 r. Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian