Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 190202C w Lisku”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian