Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu: „Strategia Rozwoju Gminy Fabianki na lata 2016 – 2025″

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian