Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 czerwca 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej średniego napięcia SN-15kV, – budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, – budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV „Osiek 7″, – budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV, – budowie przyłączy energetycznych niskiego napięcia nN z szafkami pomiarowymi na terenie działek oznaczonych numerami: 8/2, 4, 9/3, 10 i 9/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian