Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 maja 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej nr 16/11 do działki 16/36 w miejscowości Kulin, obręb ewidencyjny Zarzeczewo, Gmina Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian