Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich na działkach, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 92, 100/55, 100/56, 100/36, 99/41, 98/5, 98/10, 91/16, 90/9, 89/14, 89/21 (ul. Zachodnia), 99/13 (ul. Słoneczna), oraz 101/32, 101/83 (ul. Żwirowa), 101/17 (ul. Przyleśna)”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian