Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich na działkach, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki, oznaczonych numerami geodezyjnymi: – 72/9, 69/35, 69/21, 69/4, 72/3 (ul. Jasna), – 68/18 (ul. Wspólna), – 72/2, 69/3, 49/2 (ul. Bajeczna), – 74/15), 36, 40/68, 40/64, 40/66, 480/1, 15/3, 15/8 (ul. Zagajnikowa), – 44/2, 46/13, 46/11, 44/1, 43/3 (ul. Akacjowa)”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian