Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 maja 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63x5,8PE w działkach nr 100/25 i 100/36 pełniących funkcji drogi wewnętrznej przy ulicy Zachodniej w Szpetalu Górnym, Gmina Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian