Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Włocławskiej i sąsiednich na działkach, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 72/9, 69/35, 69/21, 69/4, 72/3 (ul. Jasna), 68/18 ( ul. Wspólna), 72/2, 69/3, 49/2 (ul. Bajeczna), 74/15, 36, 40/68, 40/64, 40/66, 480/1, 15/3, 15/8 (ul. Zagajnikowa), 44/2, 46/13, 46/11,44/1, 43/3 (ul. Akacjowa)”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian