Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich na działkach, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 41, 346/8, 346/4, 346/5, 346/7, 20/5, 473/12, 24/1, 29/1, 18/2, 18/3, 485, 480/1, 486, 493/1 (ul. Leśna), 37, 40/26 (ul. Radosna), 40/7 (ul. Olszowa), oraz działkach nr 96/13 i nr 96/21”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian