Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 110PE na terenie działki oznaczonej numerem 39, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian