Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Urszulewie ( w budowie) na dzienny pobyt – centrum usług środowiskowych na działce oznaczonej nr ewid. 10/32 w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo, gmina Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian