Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63 PE na terenie działek oznaczonych numerami: 36, 15/3, 15/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian