Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 16.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie linii energetycznej – napowietrznej SN-15KV w miejscowości: Chełmica Mała na działkach nr 115/3, 159/2 i 165 ( w tym demontaż linii energetycznej istniejącej), obręb: Chełmica Mała, Gmina Fabianki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian