Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 63 PE na terenie działek oznaczonych numerami 202/7 i 196, położonych w obrębie ewidencyjnym Nasiegniewo, gmina Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian